Månadsarkiv: december 2013

Censurerade interpellationsrubriker

Birgitta Sevefjord frågar finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl om rimligheten i att Vänsterpartiet uppmanats ta bort ”värdeladdade” ord från interpellationsrubrikerna. Interpellationer är ett av oppositionens viktigaste verktyg och detta är politisk censur, framhöll Birgitta Sevefjord.

Bakgrund

Två V-interpellationer har fått sina rubriker censurerade inför landstingsfullmäktiges möte i dag, 3 dec -2013; Birgitta Sevefjords om bristande operationskapacitet på Huddinge sjukhus och Gunilla Roxby Cromvalls om otillräcklig kollektivtrafik till Friends Arena. Håkan Jörneheds interpellation om stängda vårdplatser passerade dock nålsögat. Anledningen till ingripandet är att interpellationsrubrikerna anses innehålla ”värdeladdade” ord.

I Stockholms stad har det enligt uppgift aldrig förekommit att oppositionen tvingats ändra en rubriksättning i en interpellation. I riksdagen används betydligt starkare ord i interpellationerna utan att någon ingripit.

–          Uppenbarligen har man en helt annan uppfattning om ord här i landstinget. På en direkt fråga har jag fått svaret att det är möjligt att alla adjektiv (inklusive adverb?) är värdeladdade och därmed förbjudna. Vad säger det om yttrandefrihetens gränser och vår möjlighet att bedriva oppositionspolitik? Det här är ingenting annat än politisk censur, säger Birgitta Sevefjord.

–          Jag följer upp detta genom att ställa en fråga på fullmäktigemötet i dag men jag vet ännu inte om min fråga kommer att fastna i censuren eller inte.