Sexualpolitik

Pride 2014

prideflaggor

Nu börjar Pride 2014 med många spännande arrangemang!
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting deltar i flera samtal i Pride House och i Pride Park händer det roliga grejer i Vänsterpartiets tält.

Pride House
Tisdag 12-12.45, Pia Ortiz Venegas medverkar
Stoppa nazismen – våld eller ickevåld?
http://www.stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/Stoppa-Nazismen-Aktivt-Ickevald-och-Homosexuella-Socialister/Stoppa-nazismen—vald-eller-ickevald/

Onsdag 13-13.45, Håkan Jörnehed medverkar
HBT-policyn – en vision om förändring eller en papperstiger?
http://www.stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/RFSL-Stockholm-och-RFSU-Stockholm/HBT-policyn–en-vision-om-forandring-eller-en-papperstiger/

Onsdag 15-15.45, Håkan Jörnehed medverkar
Politikerutfrågning: Trots liv i storstad kan det vara väldigt ensamt för hbtq-ungdomar
http://www.stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/RFSL-Stockholm/PolitikerutfragningTrots-liv-i-storstad-kan-det-vara-valdigt-ensamt-for-hbtq-ungdomar/

Torsdag 16-16.45, Håkan Jörnehed medverkar
En bättre storstad för unga och vuxna HBTQ-personer?
http://www.stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/Vansterpartiet-Storstockholm-Hbtq-Vanstern/En-battre-storstad-for-unga-och-vuxna-HBTQ-personer/

Pride Park
Många aktiviteter i Vänsterpartiets tält. Kolla programmet här http://www.stockholmpride.org/Pride-Park/Program-Pride-Park-/

Det behövs mer feminism i EU

Det behövs mer feminism i EU

Vårens EU-val är viktigt! Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för jämställdhetsarbetet i Europa och i Sverige? Var går skiljelinjerna och är det en fråga om vänstern mot högern? Vilka jämställdhetsfrågor är mest aktuella ur ett EU-perspektiv och hur är de kopplade till jämställdhetsarbetet i Sverige? Välkommen till ett samtal om abort, trafficking, prostitution och hbtq-rättigheter.

6 mars

17.30 Tilltugg och bar
18 Panelsamtal
19.30 Bar. På scenen Anja Bigrell, aktuell med sin första egna skiva och som förband till Nina Persson  http://open.spotify.com/album/3NuNlHqLLPJSmh9Lsckvy1

Debaser, Medborgarplatsen 8, plan 2

Paneldeltagare
Mikael Gustafsson, EU parlamentariker och ordförande i EUs jämställdhetsutskott (V)
Eva-Britt Svensson, tidigare EU-parlamentariker och ordförande i EUs jämställdhetsutskott (V)
Marianne Eriksson, ledamot för UN Women Sverige och tidigare EU-parlamentariker (V)
Claes Borgström, advokat och aktiv i jämställdhetsfrågor (V)

Moderator
Kristina Ljungros, ordförande RFSU

Välkomna!

OSA gärna till [email protected] eller anmäl er på facebook-eventet
https://www.facebook.com/events/392502370886527/

 

 

Motion om aborträtt

Vänsterpartiet i Stockholms läns landstings motion om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor * i Stockholms läns landsting

*Med begreppet utländska kvinnor avses kvinnor som inte är svenska medborgare, inte är bosatta eller folkbokförda i Sverige eller asylsökande. Asylsökande kvinnor och utländska kvinnor som är folkbokförda i Sverige omfattas inte, eftersom de redan sedan tidigare har laglig rätt till subventionerad abort i Sverige.

Ladda ner här

Håkan deltar på Gotland Pride

I dag startar Gotland Pride! När Håkan Jörnehed landade på Visbyflygplats möttes han av Prideflaggan. Håkan är inbjuden av Vänsterpartiet Gotland för att prata om medvetet arbete inom vård och omsorg. Han föredrar och samtalar om hur man kan arbeta konkret lokalpolitisk med att öka kunskaperna om hbtq-personers liv och livsvillkor. Hur vi kan skapa, och behålla ett bra klimat och bra arbetssätt inom vård, omsorg och annan regional verksamhet.

Pride_Gotland

Hela programmet hittar du här
http://gotlandpride.se/hem/program/index.html